Cầu dây văng dài nhất nước Đức

Với chiều dài 365 m, nằm ở độ cao 91 m, cây cầu treo vắt qua khe núi Geierley không dành cho những du khách "yếu tim".

Thời cuộc Thứ hai, 5/10/2015, 14:36 (GMT+7)