C. Ronaldo từ chối đổi áo với đối thủ

C. Ronaldo từ chối đổi áo với đối thủ

Video Thứ hai, 25/3/2013, 08:41 (GMT+7)

Tags: