C. Ronaldo lừa bóng rồi tạt chéo chân ở gần biên

Video Thứ ba, 23/3/2010, 16:05 (GMT+7)