Bức tường bã kẹo cao su sắp bị xóa bỏ

Chính quyền Seattle, Washington, Mỹ sắp xóa sổ bức tường nổi tiếng được gắn hơn 1 triệu bã kẹo cao su có lịch sử 20 năm tại thành phố này.

Ăn chơi Thứ sáu, 6/11/2015, 15:48 (GMT+7)