Bđ: Nhảy xuống nước nhờ ống phụt

Video Thứ sáu, 31/10/2008, 09:16 (GMT+7)