Bánh cuốn vùng cao

Bánh cuốn Cao Bằng đặc biệt nhất ở nước dùng được ninh từ xương.

Ăn chơi Thứ năm, 24/9/2015, 14:29 (GMT+7)