Bán kết 7 'Tìm kiếm tài năng Việt Nam'

Tiết mục được bình chọn nhiều nhất, vào thẳng Chung kết thuộc về nhóm Gió.

Show Thứ sáu, 22/4/2016, 23:54 (GMT+7)