Bà Nguyễn Bích Quy muốn đối chất với tài xế Phiến trường Gateway

Bà Nguyễn Bích Quy, 55 tuổi, cho rằng tài xế Phiến và trường Gateway cũng phải chịu trách nhiệm vụ học sinh tử vong trên xe. 

Thời cuộc Thứ ba, 27/8/2019, 15:50 (GMT+7)