Bà lão vừa chăm chồng liệt giường vừa đi phát nước miễn phí

Hàng ngày sau khi chăm sóc cho người chồng nằm liệt giường, bà Nguyễn Thị Thũng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại chở nước vối ra cổng viện K mối ngày 2 lần để phát cho bệnh nhận và người lao động.

Thời cuộc Thứ sáu, 19/6/2015, 22:40 (GMT+7)