Ánh Viên tiếp tục phá kỷ lục SEA Games 28

Ánh Viên lại phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400 mét cá nhân hỗn hợp.Đây là nội dung mà Ánh Viên đang giữ HC vàng cùng kỷ lục SEA Games, lập tại vòng loại sáng nay với 04 phút 43 giây 93.

Thể thao Thứ bảy, 6/6/2015, 19:37 (GMT+7)