9c: Leo trèo trên dây điện cao thế

Video Thứ ba, 23/11/2010, 18:23 (GMT+7)