8t: C. Ronaldo đi nhận giải thưởng

Video Thứ năm, 7/10/2010, 14:48 (GMT+7)

Tags: