7c: Làm nóng nắm tay của cửa ra vào

Video Thứ tư, 21/1/2009, 14:20 (GMT+7)