6c: Những bậc thang kỳ lạ trên núi

Video Thứ hai, 16/8/2010, 15:10 (GMT+7)

Tags: