6c: Nhảy từ tầng cao không chết

Video Thứ tư, 4/2/2009, 15:59 (GMT+7)