6c: Biểu diễn nhảy bên bờ tường

Video Thứ hai, 2/2/2009, 11:00 (GMT+7)