6c: Bầy hổ đánh hà mã

Video Thứ hai, 2/2/2009, 10:22 (GMT+7)