5c: Các pha biểu diễn của xe tải

Video Thứ hai, 16/2/2009, 14:42 (GMT+7)