5 phút trang điểm trong veo buổi sáng

Nếu không thích lối trang điểm đậm, bạn có thể chọn kiểu make up trong suốt để khởi đầu ngày mới.

Phong cách Thứ sáu, 18/9/2015, 00:06 (GMT+7)