4t: Ronaldo, Ronaldinho tâng bóng trong lúc tập

Video Thứ bảy, 14/3/2009, 17:44 (GMT+7)

Tags: