4c: Sư leo cầu thang bằng đầu

Sư leo cầu thang bằng đầu.

Video Thứ hai, 24/10/2011, 02:18 (GMT+7)