4c: Nhốt chung lều với thằn lằn

Trò đùa ác của cậu bạn.

Video Thứ hai, 10/10/2011, 02:57 (GMT+7)