4c: Nhảy dù từ máy bay

Video Thứ sáu, 30/4/2010, 18:22 (GMT+7)