4c: Lộn nhảy ngã từ bàn học

Cậu học sinh biểu diễn thát bại trước bạn bè cùng lớp.

Video Thứ tư, 5/10/2011, 06:02 (GMT+7)