4c: Đổi ván giữa đường

Đổi ván giữa đường.

Video Thứ hai, 24/10/2011, 09:31 (GMT+7)