4c: Đá bóng làm vỡ kính

Video Thứ năm, 2/4/2009, 10:56 (GMT+7)