4c: Cơn bão cát bao phủ đám cưới

Cơn bão cát bao phủ đám cưới.

Video Thứ tư, 26/10/2011, 04:03 (GMT+7)