4c: Biểu diễn đến gãy cả tay

Biểu diễn đến gãy cả tay.

Video Thứ năm, 27/10/2011, 10:11 (GMT+7)