2t: Chuyền hỏng vì cục giấy

Video Thứ sáu, 22/5/2009, 16:07 (GMT+7)