2t: C. Ronaldo, Messi diễn

Video Thứ sáu, 22/5/2009, 17:24 (GMT+7)