1d: Biểu diễn motor bay

Video Thứ tư, 12/8/2009, 16:49 (GMT+7)