1c: Lấy nút ra khỏi chai

Video Thứ năm, 14/1/2010, 15:53 (GMT+7)