1c: Giả tiếng động va chạm xe

Video Thứ bảy, 16/1/2010, 14:11 (GMT+7)