Thế hệ smartphone trong kỷ nguyên 4.0 ở Việt Nam

Smartphone hiện nay có thể kết nối internet tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vào mạng xã hội của người sử dụng ở mọi lứa tuổi.

Đánh giá phiên bản mới