Thứ bảy, 16/12/2017, 11:00 (GMT+7)

Thế hệ smartphone trong kỷ nguyên 4.0 ở Việt Nam

Smartphone hiện nay có thể kết nối internet tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vào mạng xã hội của người sử dụng ở mọi lứa tuổi.