Tần suất sử dụng mỹ phẩm hợp lý

Các thành phần hóa học như retinol, BHA có thể dùng mỗi tối nếu nồng độ thấp, vànền da khỏe.

Đánh giá phiên bản mới