Thứ sáu, 2/9/2016, 12:01 (GMT+7)

Cách những người thành đạt nhất thế giới dạy con về tiền

Bill Gates cho rằng việc để lại cả đống tiền cho các con là có hại cho chúng.

Song Giang