Ổ dịch tại TP HCM phát tán như thế nào

Hội thánh truyền giáo Phục hưng trở thành nguồn lây nhiễm lớn tại TP HCM với ít nhất 37 ca Covid-19.

Đánh giá phiên bản mới