Thứ sáu, 28/5/2021, 12:52 (GMT+7)

Ổ dịch tại TP HCM phát tán như thế nào

Hội thánh truyền giáo Phục hưng trở thành nguồn lây nhiễm lớn tại TP HCM với ít nhất 37 ca Covid-19.

Đồ hoạ: Tạ Lư