Nhiệt độ và thời gian nướng thịt thích hợp

Nếu cần thịt tái, bạn chỉ cần nướng 10 phút còn muốn chín kỹ, thời gian là 17 phút.

Đánh giá phiên bản mới