Thứ năm, 27/7/2017, 00:06 (GMT+7)

7 kiểu tóc điệu đà chỉ mất 1 phút tạo kiểu

Dù bận rộn đến đâu cũng đừng quên tạo một kiểu tóc đẹp để thêm phần tự tin.

Buộc nửa đầu rồi tết lọn 3 toàn bộ đuôi tóc. Sau đó, cuộn tròn đuôi tóc vừa tết lại tạo hình hoa. 

Lấy 1/3 tóc ở phía trên theo chiều ngang cặp gọn lại, đuôi tóc buộc thấp. Dùng 1/3 tóc phía trên cuộn qua nút chun buộc rồi cặp cố định lại.

Buộc tóc nửa đầu rồi dùng chính đuôi tóc chia làm hai phần, cuộn tròn qua nút chun buộc.

Chia tóc làm hai phần, buộc thắt nút hai lần lệch bên. 

Dùng 1/4 tóc phía sát tai tết lại sau đó buộc lệch cùng toàn bộ đuôi tóc. Dùng một lọn tóc vòng qua nút chun buộc. 

Lấy một lọn tóc mai vặn xoắn lại rồi cặp cố định phía trên tai. 

Chia tóc làm hai phần, buộc lại phía sau gáy. Dùng hai đuôi tóc vặn xoắn qua nhau tạo thành búi phía sau đầu.

Giang Nguyên

Đánh giá phiên bản mới