10 lỗi thường gặp khi du lịch nước ngoài

Quên kiểm tra hạn hộ chiếu, không mua bảo hiểm du lịch hay không mang ổ cắm đa năng là lỗi phổ biến khi du lịch nước ngoài.

Nguyên Chi (Theo VisitorCoverage.com)

Đánh giá phiên bản mới