Teaser MV 'Secret lover' - Hồ Vĩnh Khoa

Hồ Vĩnh Khoa đóng cảnh giường chiếu cùng Minh Triệu và Hoàng Oanh.

Nhạc Thứ năm, 9/4/2015, 11:54 (GMT+7)