Khi chàng trang điểm cho nàng

Chuyện gì sẽ xảy ra khi chàng trổ tài trang điểm cho nàng?

Phong cách Thứ bảy, 16/5/2015, 08:13 (GMT+7)