Mối liên hệ giữa các ca Covid-19 ở Việt Nam

Trong 32 bệnh nhân đang điều trị, nhóm liên quan đến Anh đông nhất sau chuyến bay VN54; kế đến là nhóm 'bệnh nhân 34' lây từ một sang 10 người.

Đánh giá phiên bản mới