Ngoi sao cua nam 2019

Ngoi sao cua nam 2019

CUỘC THI

Cố gắng phấn đấu vì thần tượng

Thần tượng của mỗi người không ai giống ai nhưng hãy học hỏi họ, tiến về phía trước để một ngày kia chúng ta nhận ra thần tượng không phải là vị thần trong tưởng tượng.