về Ngôisao.net
 • Talkshow
  “Identify”
  01/11/2022
 • Hashtag
  Dance Challenge
  Coming soon...
 • Công bố
  Hạng Mục Đề Cử
  25/11/2022
 • Mở cổng
  bình chọn
  06/12/2022
 • Đóng cổng
  bình chọn
  06/01/2023
 • GALA Night
  11/01/2023
Tin tức

 

Teaser Ngôi sao của năm 2022
 
 
Ngôi sao của năm đã chính thức quay trở lại
Hãy cùng khám phá các nội dung của chương trình năm nay

Tin tức

Xem tất cả

Hành trình 10 năm

Hành trình một thập kỷ Ngôi sao của năm
 
 
Cuộn xuống để xem tiếp