về Ngôisao.net
Về hạng mục đề cử

Sanofi - Vệ sinh học đường

Giới thiệu Giới thiệu

Sanofi là tập đoàn chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới, trong gần 70 năm tại Việt Nam, Sanofi dẫn đầu trong các danh mục dược phẩm kê toa, chăm sóc sức khỏe cơ bản và vacxin. Tháng 06/2022, Sanofi Việt Nam và Quỹ Hy Vọng triển khai dự án “Vệ sinh học đường” xây mới 20 nhà vệ sinh đạt chuẩn dành cho học sinh Tiểu học và Trung học Cơ sở tại 20 điểm trường của huyện Vân Hồ. Bên cạnh đó, dự án thực hiện các hoạt động đào tạo vệ sinh học đường cho học sinh, giáo viên và phụ huynh, nhằm tạo thói quen cho các em vệ sinh đúng cách; chuyển giao mô hình triển khai hướng dẫn cho nhà trường để tổ chức tại các buổi sinh hoạt lớp; tổ chức các hoạt động truyền thông, nhằm nâng cao ý thức về giữ gìn vệ sinh. Từ đó, dự án mong muốn không chỉ giúp các em dễ dàng hòa nhập khi học tập, làm việc tại các đô thị sau này, còn góp phần tác động đến cộng đồng dân cư xung quanh.

Các hạng mục bình chọn khác

Hạng mục bình chọnHiện tượng giải trí

Hạng mục bình chọnMỹ nhân của năm

Hạng mục bình chọnFashion icon

Hạng mục bình chọnHot kid

Hayden

43.495

Leon - Lisa

12.445

Polo Huỳnh

104.640

Gia Khang

1.970

Hạng mục bình chọnNgôi sao mới

MONO

26.645

Emma Lê

2.130

Madihu

1.720
NSCN

Thông tin bình chọn

Mỗi phiếu bình chọn qua nền tảng Momo tương ứng với một lượt bình chọn cho nghệ sĩ bạn yêu thích, mỗi phiếu tương ứng với số tiền Bình chọn qua Momo là 15.000 đồng.

Thông tin bình chọn

Mỗi phiếu bình chọn qua nền tảng Momo tương ứng với một lượt bình chọn cho nghệ sĩ bạn yêu thích, mỗi phiếu tương ứng với số tiền Bình chọn qua Momo là 15.000 đồng.
Nhập số phiếu bạn muốn bình chọn
Mỗi phiếu bình chọn tương ứng
15.000 đồng
Tổng số tiền thanh toán
15.000 đồng

Bình chọn thành công!

Bình chọn đã được ghi nhận. Bạn có thể tiếp tục bình chọn với Momo,
hoặc bình chọn các hạng mục khác

Bình chọn thành công!

Bình chọn qua Momo đã được ghi nhân.
Bạn có muốn tiếp tục bình chọn với Momo không ?
Hết lượt bình chọn !

Hết lượt bình chọn!

Bạn đã bình chọn hạng mục này hôm nay rồi, vui lòng quay lại vào hôm sau
hoặc bình chọn với Momo cho hạng mục này
Thể lệ bình chọnThể lệ bình chọn

Bình chọn không thành công

Bình chọn chưa được ghi nhận
Vui lòng kiểm tra đường truyền và thử lại.
Thử lại

Xác thực email

Tài khoản của bạn chưa được xác nhận

Bạn cần xác nhận tài khoản trước khi tham gia dự đoán
Xác thực email