Ngôi sao

beautyexpo

Menu

Thông tin

Cuộc thi trang điểm Beauty Contest

Đăng tải sản phẩm dự thi:

Video ý tưởng bài thi: Thời lượng video đảm bảo tối thiểu 02 phút và tối đa 15 phút đảm bảo chất lượng full HD với nội dung quay về tác phẩm dự thi và thuyết trình về ý tưởng bài thi.

Hình ảnh về ý tưởng thiết kế: Tối thiểu 6 tấm ảnh định dạng jpg, png (giới hạn dung lượng 2MB/ảnh)
*Chất lượng hình ảnh rõ nét, màu sắc đạt chuẩn, góc chụp lột tả được sản phẩm và chủ thể.

Cam kết:

  • Người dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả, thuế thu nhập cá nhân, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Quy chế cuộc thi. 
  • Trong trường hợp, việc tranh chấp bản quyền phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đạt giải, người dự thi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và các tổ chức, cá nhân liên quan.
  • Việc nộp tác phẩm tham gia cuộc thi khẳng định người dự thi chấp thuận Thể lệ cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng ý tưởng thiết kế cho Ban Tổ chức Cuộc thi.

Đăng ký tham gia

Người đại diện

Đăng tải sản phẩm dự thi

Thời lượng tối thiểu 2 phút, tối đa 15 phút, full HD

Giới hạn 2M/ảnh, tối thiếu 6 ảnh, định dạng jpg, jpeg, png

Còn 500 từ

*Các trường thông tin là bắt buộc