Vợ chồng cô gái mù hát rong

Vợ chồng cô gái mù hát rong.

Thời cuộc Thứ hai, 6/4/2015, 16:37 (GMT+7)