Vitamin cho tâm hồn - Ngày của mẹ

Món nợ gia đình mình khi xưa ba làm ăn thất bại đến giờ vẫn chưa trang trải xong. Mẹ một đời vất vả.

Video Thứ sáu, 27/4/2012, 10:31 (GMT+7)

Tags: