Vitamin cho tâm hồn - Đời gọi ta biết bao lần

Bạn tin không, mỗi ngày trôi qua, cuộc sống lại vẫy gọi ta, cho ta cái nhìn mến thương cuộc sống.

Video Thứ ba, 28/8/2012, 09:23 (GMT+7)

Tags: